Προεδρικό διάταγμα 4/9/17b

ΠΔ 04-09-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή στην θέση ΠΡΩΤΑ Δηλεσίου της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας (νομού Βοιωτίας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση δημοτικού σχολείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-09-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή στην θέση ΠΡΩΤΑ Δηλεσίου της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας (νομού Βοιωτίας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση δημοτικού σχολείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 217/ΑΑΠ/2017), 22-09-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με τη παράγραφος 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την 105787/12588/2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σχηματαρίου νομού Βοιωτίας (ΦΕΚ 607/ΑΑΠ/2010).

 

5. Το από 18-08-1988 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Σχηματαρίου και Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας (ΦΕΚ 686/Δ/1988).

 

6. Την υπ' αριθμόν 89002/Δ4/2003 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση εξαθεσίου δημοτικού σχολείου Δηλεσίου (ΦΕΚ 1223/Β/2003).

 

7. Το από 22-11-2005 Πρακτικό Καταλληλότητας της έκτασης ιδιοκτησίας Καλλιόπης Μαρίνου, η οποία βρίσκεται στον οικισμό Πλάκα Δηλεσίου, για ανέγερση δημοτικού σχολείου.

 

8. Την 100131/ΣΤ1/29-09-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάθεση στον ΟΣΚ ΑΕ του έργου Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη δημοτικού σχολείου Δηλεσίου.

 

9. Τα υπ' αριθμόν 343/23-01-2009 και 327/06-02-2013 έγγραφα της Θ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

10. Την 239/26-01-2009 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Θηβών.

 

11. Την 2056/02-07-2009 βεβαίωση τελεσιδικίας του Δασάρχη Θηβών.

 

12. Το 37-00/5977/04-05-2012 έγγραφο του ΟΣΚ ΑΕ.

 

13. Την από 27-09-2012 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Τανάγρας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 588/08-11-2012 πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

15. Το 15477,14459/09-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

16. Την 3954/175993/2015 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική εκτίμηση του πολεοδομικού σχεδιασμού που αφορά την Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση του 1ου δημοτικού σχολείου Δηλεσίου της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (ΑΔΑ: 7ΝΡΠΟΡ10-3Δ3).

 

17. Την 49678/24-10-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για δόμηση και αντίστοιχη γνωμοδότηση στο πλαίσιο έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (ΑΔΑ: 71270-ΔΕΑ).

 

18. Το 18685/29-10-2015 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

 

19. Την από 01-12-2015 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Τανάγρας Μελέτη διαμόρφωσης εισόδου - εξόδου για τη σύνδεση σχολικού κτιρίου με την αγροτική οδό στη θέση ΠΡΩΤΑ Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας.

 

20. Την από 10-12-2015 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ και Συγκοινωνιών Σύνδεση οδού με το βασικό οδικό δίκτυο για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας.

 

21. Την 21045/10-12-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην εγκατάσταση του 1ου δημοτικού σχολείου Δηλεσίου στην Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας.

 

22. Το 18121/29-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

23. Τις 233/2004, 74/2006, 179/2006 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σχηματαρίου και τις 244/2011, 446/2011, 291/2014 και 86/2016 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας.

 

24. Τις 3/2013 και 1/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

26. Την 158/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-09-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.