Προεδρικό διάταγμα 509/84 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 34 του αυτού βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/70) για την προσαρμογή στις διατάξεις αυτού των κάθε φύσεως εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρου 24 του αυτού βασιλικού διατάγματος παρατείνεται μέχρι 31-12-1986.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του αυτού βασιλικού διατάγματος 465/1970 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εγκατάστασης υποχρεούται να ανακαλεί αυτή.}

 

3. Στο άρθρο 34 του αυτού βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τις εγκαταστάσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι 31-12-1983.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.