Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p23

Παράρτημα XXIII: Διατάξεις διεθνούς εργατικού δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 50 παράγραφος 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σύμβαση 87 χέρι συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος

 

Σύμβαση 98 περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων

 

Σύμβαση 29 σχετικά με την αναγκαστική εργασία

 

Σύμβαση 105 σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας

 

Σύμβαση 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης

 

Σύμβαση 111 για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση)

 

Σύμβαση 100 σχετικά με την ίση αμοιβή

 

Σύμβαση 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.