Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p6

Παράρτημα VI: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

De Post//La Poste

 

Δανία

 

Post Danmark, παράβαλε lov nr. 569 om Post Danmark A/S της 06-06-2002.

 

Γερμανία

 

-

 

Ελλάς

 

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ που ιδρύθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 496/1970 και λειτουργούν με βάση το νόμο [Ν] 2668/1998 (ELTA)

 

Ισπανία

 

Correos y Telégrafos, S.A.

 

Γαλλία

 

La Poste

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνουν ταχυδρομικές υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 112, παράγραφος 4 του Νόμου.

 

Ιρλανδία

 

An Post

 

Ιταλία

 

Poste Italiane SpA.

 

Λουξεμβούργο

 

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

 

Κάτω Χώρες

 

-

 

Αυστρία

 

Österreichische Post AG

 

Πορτογαλία

 

CTT - Correios de Portugal

 

Φινλανδία

 

-

 

Σουηδία

 

Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSI-I AB
DPD Nordic AB,
DPD Sverige AB
Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB
Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

-

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.