Προεδρικό διάταγμα 59/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου, επιτρέπονται μόνο:

 

(1) Κατοικία για εργαζόμενους στο πάρκο.

 

(3) Εκπαίδευση.

 

Επιτρέπεται μόνο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανώτατων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (3.4) και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3.3) επιτρέπεται μόνον η Δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση.

 

(7) Διοίκηση.

 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

 

Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2).

 

(11) Γραφεία - κέντρα έρευνας - θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

 

(12) Εστίαση.

 

(13) Αναψυκτήρια.

 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας.

 

(20) Αποθήκες (χαμηλής όχλησης).

 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια.

 

(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(30) Πράσινα σημεία.

 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.

 

(34) Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

Οι με κωδικό (22) και (23) χρήσεις αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική κ.λ.π.) και αναπτύσσονται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 44 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.