Προεδρικό διάταγμα 59/18

ΠΔ 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, (ΦΕΚ 114/Α/2018), 29-06-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985), όπως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 238 του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 35 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 37/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Κατηγορίες Χρήσεων

Άρθρο 2: Αμιγής κατοικία

Άρθρο 3: Γενική Κατοικία

Άρθρο 4: Πολεοδομικό Κέντρο - Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης - Τοπικό Κέντρο Συνοικίας - Γειτονιάς

Άρθρο 5: Τουρισμός - Αναψυχή

Άρθρο 6: Κοινωφελείς Λειτουργίες

Άρθρο 7: Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο

Άρθρο 8: Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης

Άρθρο 9: Χονδρεμπόριο

Άρθρο 10: Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο

Άρθρο 11: Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης

Άρθρο 12: Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 13: Ειδικές χρήσεις

Άρθρο 14: Αγροτική χρήση

Άρθρο 14Α: Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης

Άρθρο 14Β: Ζώνη προστασίας της φύσης

Άρθρο 14Γ: Ζώνη Διατήρησης οικοτόπων και ειδών

Άρθρο 14Δ: Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 18

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.