Προεδρικό διάταγμα 60/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιούμε τα όρια του υφιστάμενου Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, με τον καθορισμό νέων ορίων, όπως αυτά απεικονίζονται επακριβώς στο υπ' αριθμόν Τ-2012/18/6/2013 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, της Διεύθυνσης Γ2 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η νέα θέση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, συνολικής έκτασης 7,2 στρεμμάτων προσδιορίζεται με συντεταγμένες των κορυφών του, στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, ως ακολούθως:

 

Απαγορευμένη ζώνη (ΑΖ) ΕΓΣΑ 1987

Κορυφή

Χ

Ψ

1

152910.036

4410180.095

2

152909.470

4410199.913

3

152904.098

4410205.587

4

152888.064

4410222.378

5

152894.687

4410228.996

6

152909.389

4410243.687

7

152921.750

4410251.060

8

152934.013

4410256.109

9

152949.025

4410261.962

10

152954.541

4410263.731

11

152964.294

4410266.859

12

152968.520

4410270.313

13

152992.860

4410250.892

14

152993.487

4410242.651

15

152997.688

4410187.391

 

Επιτηρούμενη ζώνη (ΕΖ) ΕΓΣΑ 1987

Κορυφή

Χ

Ψ

1'

152909.067

4410179.011

2'

152908.481

4410199.503

3'

152903.375

4410204.897

4'

152886.666

4410222.394

5'

152893.981

4410229.703

6'

152908.770

4410244.482

7'

152921.301

4410251.957

8'

152933.641

4410257.038

9'

152948.690

4410262.905

10'

152954.235

4410264.683

11'

152963.808

4410267.754

12'

152968.512

4410271.598

13'

152993.825

4410251.402

14'

152994.484

4410242.727

15'

152998.960

4410186.493

 

2. Το κόστος της διαμόρφωσης της νέας θέσης του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, της κατασκευής εντός της Απαγορευμένης Ζώνης αυτού των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων εμβαδού 190 m2 και λοιπών υποδομών, καθώς και της μετεγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού στη νέα θέση, θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου το Πολεμικό Ναυτικό να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και συνεχή επιχειρησιακή δράση και λειτουργία του Ναυτικού Οχυρού.

 

3. Η παραχώρηση της χρήσης της έκτασης του νέου Ναυτικού Οχυρού από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία είναι απαλλαγμένη και ελεύθερη από τυχόν αξιώσεις τρίτων και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.