Προεδρικό διάταγμα 60/13

ΠΔ 60/2013: Τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 60/2013: Τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, (ΦΕΚ 111/Α/2013), 14-05-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 376/1936 Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων (ΦΕΚ 546/Α/1936) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περίπτωση (ι) του νόμου [Ν] 2292/1995 Περί Οργάνωσης, Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 35/Α/1995).

 

3. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 398/2001 Περί Τροποποίησης Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας (ΦΕΚ 279/Α/2001).

 

4. Το νόμο 3986/2011 Περί Επειγόντων Μέτρων Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 220/Α/2011).

 

5. Το Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Β ΙΙ Αποκρατικοποιήσεις, του νόμου 4093/2012 Περί Έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Απόφαση 43η της Συνεδρίασης του ΑΝΣ ολομέλειας της 05-04-2013).

 

7. Το ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

 

8. Τις με αριθμούς 52/2013 και 94/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Ιωάννινα, 08-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.