Προεδρικό διάταγμα 631/74

ΠΔ 631/1974: Περί των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Οίκων Ευγηρίας και Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 631/1974: Περί των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Οίκων Ευγηρίας και Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (ΦΕΚ 271/Α/1974), 30-09-1974.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του υπ' αριθμού [Ν] 162/1973 νομοθετικού διατάγματος περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων.

 

2. Την υπ' αριθμόν 598/1974 γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1: Προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας

Άρθρο 2: Εγκαταστάσεις

Άρθρο 3: Επιφάνεια - όγκος χώρων

Άρθρο 4: Δάπεδα - επιχρίσματα

Άρθρο 5: Θέρμανση - αερισμός - φωτισμός

Άρθρο 6: Εξοπλισμός θαλάμων

Άρθρο 7: Γενικοί χώροι

Άρθρο 8: Ειδικοί χώροι κατά όροφο

Άρθρο 9: Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 10: Προσωπικό

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Εις τον ημέτερο επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-09-1974

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.