Προεδρικό διάταγμα 70/15 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που είχε συγχωνευθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 24/2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανασυνιστάται σε Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το προεδρικό διάταγμα 24/2015 Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

4. Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως τις 31-12-2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.