Προεδρικό διάταγμα 70/15 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχε συγχωνευθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 24/2015 με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανασυνιστάται και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το προεδρικό διάταγμα 24/2015 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος.

 

4. Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τις 31-12-2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο οποίος είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.