Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Επιφύλαξη ισχύος ειδικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πέραν των ρυθμίσεων του παρόντος ισχύουν οι κείμενες υγειονομικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυρασφάλειας και γενικότερα οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 21 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.