Προεδρικό διάταγμα 7/10/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων εφ' ων δια του παρόντος επεκτείνονται τα ρυμοτομικά σχέδια καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος δεν έχουν μεν τα ως άνω ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

Ελάχιστο βάθος: 7 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 110 m2.

 

4. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 60% της επιφανείας αυτού.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος αυτών 7 m.

 

6. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 1,20.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 01-06-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

7. Απαγορεύεται η ανέγερσις καταστημάτων επί οικοπέδων εχόντων πρόσωπον κατά μήκος των αρτηριών Φυλής - Χασιάς και Θηβών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 2 του από 06-09-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 965/Δ/1994).

 

8. Απαγορεύεται η ανέγερσις οιουδήποτε κτίσματος εις απόσταση μικροτέρα των 30 m εκατέρωθεν των δύο αξόνων της οδού Θηβών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.