Προεδρικό διάταγμα 7/2/81

ΠΔ 07-02-1981: Περί τροποποιήσεως του από 23-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών αγοράς συντελεστών δόμησης εκατέρωθεν της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας και καθορισμού ειδικών όρων δομήσεως αυτών κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-02-1981: Περί τροποποιήσεως του από 23-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών αγοράς συντελεστών δόμησης εκατέρωθεν της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας και καθορισμού ειδικών όρων δομήσεως αυτών κ.λ.π., (ΦΕΚ 102/Δ/1981), 19-02-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παράγραφοι 1 και 7) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 50/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο Μόνο

 

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 4 του από 23-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών αγοράς συντελεστών δομήσεως εκατέρωθεν τμημάτων της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας και καθορισμού ειδικών όρων δομήσεως αυτών κ.λ.π. (ΦΕΚ 694/Δ/1979) ως είχε ορισθεί δια του άρθρου 6 του ιδίου Διατάγματος λήγει την 30-06-1981.

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 07-02-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.