Προεδρικό διάταγμα 7/2/81b

ΠΔ 07-02-1981: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί έκτασης κείμενης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Χανιώτη (Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-02-1981: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί έκτασης κείμενης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Χανιώτη (Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 145/Δ/1981), 19-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 (παράγραφος 2) αυτού, ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 266/Α/1968).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα του άρθρου 42 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 499/1978 και 447/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών και Τμήμα Οικισμού αντιστοίχως).

 

6. Την υπ' αριθμόν 25357/1980 δήλωση της Εταιρείας Οικοδομικές και Τεχνικές Κατασκευές Α. Τζώρτζης - Ι. Κοσκοσίδης και ΣΙΑ ΟΕ γενόμενη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Εμμανουήλ Σαραγιώτη περί παραιτήσεως από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημιώσεως εκ των κοινοχρήστων χώρων και αναλήψεως υποχρεώσεως εκτελέσεως έργων υποδομής.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1354/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Εγκρίνεται η θέσις και η διάταξις των κτιρίων επί συνολικής εκτάσεως 29.500 m2 φερομένης ως ανηκούσης εις της Εταιρεία Οικοδομικές και Τεχνικές Κατασκευές Α. Τζώρτζης - Ι. Κοσκοσίδης και ΣΙΑ ΟΕ, κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Χανιώτη (Χαλκιδικής), ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/1994/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.7.2.81

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως επί της ως άνω εκτάσεως ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 10% εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 0,12 εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως.

 

γ) Μέγιστον ύψος των κτιρίων 8,5 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης η οποία είναι υποχρεωτική.

 

δ) Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται εις την κατασκευήν όλων των έργων υποδομής εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως μεταξύ των οποίων και του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων ως και των έργων διαμορφώσεως και συντηρήσεως των κοινοχρήστων χώρων.

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 07-02-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.