Προεδρικό διάταγμα 7/4/03c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Περιμετρικά του οικισμού, καθορίζεται ζώνη προστασίας 2 km από τα όρια του. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση οιασδήποτε άδειας οικοδομής στην ζώνη αυτή και ελέγχουν κατά τις φάσεις εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση κ.λ.π.) την τήρηση των όρων της εκδοθείσης οικοδομικής άδειας.

 

Κάθε αρχιτεκτονική μελέτη οφείλει να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των διατάξεων του παρόντος, με πνεύμα διατήρησης και ανάδειξης της ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής ποιότητας των κτισμάτων και του περιβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.