Προεδρικό διάταγμα 7/6/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα τακτικά μέλη απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνουν οι αναπληρωτές αυτών. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε κατά βαθμό ανώτερος Αρχιτέκτων εκ των παρόντων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων μελών της Επιτροπής, επί δε των ισόβαθμων ο αρχαιότερος. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως μονίμου δημοσίου υπαλλήλου εις τις Επιτροπές, χρέη Προέδρου εκτελεί ο επί διπλώματος αρχαιότερος των εκτάκτων ή επί συμβάσει αρχιτέκτων δημόσιος υπάλληλος.

 

Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων τριών μελών αυτής τουλάχιστον.

 

Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, υπερισχυούσης, εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου.

 

Της συντάξεως των πρακτικών, της διεκπεραιώσεως πάσης διοικητικής υπηρεσίας, ως και των εισηγήσεων των θεμάτων εις την Επιτροπή, επιμελείται ως Γραμματεύς μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Τεχνικός ή Διοικητικός τουλάχιστον επί 6 βαθμό υπηρετών εις την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Νομού και οριζόμενος υπό του οικείου Προϊσταμένου της ως άνω Διευθύνσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.