Προεδρικό διάταγμα 7/6/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία υποχρεούται όπως παραπέμπει εις την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δια την εξέτασιν και τον έλεγχο σχέδια κτιριολογικών έργων μονίμων ή μη ως και κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων ή κατεδαφίσεις δια την ανέγερση νέων δια τις κάτωθι περιπτώσεις:

 

1. Επί οικισμών ή τμημάτων οικισμών που χαρακτηρίζονται με Διατάγματα ως παραδεισιακές ή μεμονωμένα κτίσματα που χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα από τους αρμοδίου φορείς.

 

2. Επί οικισμών που εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Νομάρχου δια λόγους τουριστικούς, αρχαιολογικούς, αρχιτεκτονικούς κ.λ.π.

 

3. Κτιρίων εχόντων πρόσωπον:

 

α) Επί των Εθνικών και επαρχιακών οδών.

β) Επί των παραλιακών οδών των προβλεπομένων ή μη υπό των εγκεκριμένων σχεδίων ρυμοτομίας των πόλεων ως και των ακτών, σε απόσταση 200 m από της θαλάσσης.

γ) Επί πλατειών ή κατά αρχαιολογικό χώρο.

δ) Επί άλσους ή χώρου καθοριζομένου υπό του σχεδίου ως πρασίνου εφ' όσον οι υπό ανέγερση οικοδομές είναι ογκώδεις και απροσάρμοστοι.

 

4. Επίσης εξετάζει τα κτίρια τα ανεγειρόμενα δια την εξυπηρέτησιν ειδικών σκοπών (π.χ. νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, ναούς, μνημεία, σταθμούς αυτοκινήτων και σιδηροδρόμων κ.λ.π.) και τουριστικές εν γένει εγκαταστάσεις και λουτρά, καθώς και όλα τα κτίρια τα ανεγειρόμενα εκτός των ορίων των εις τις παραγράφου 1, 2, 3 του παρόντος άρθρου αναφερομένους οικισμούς και θέσεις των οποίων η ανέγερσις θα ήταν δυνατόν να προσβάλει το φυσικό ή δομημένο περιβάλλον, λόγω της μορφής ή του μεγέθους των.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.