Προεδρικό διάταγμα 7/6/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της εκδόσεως της κατά το άρθρο 1 του παρόντος αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού δια της οποίας ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής εξαιρείται ο Νομός Κυκλάδων από την αρμοδιότητα της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΠΥΔΕ).

 

Δεν επιβάλλεται ο έλεγχος από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εις περιπτώσεις εις ας οι μελέτες ελέγχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.