Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο υπόχρεος έχει αντιρρήσεις όσον αφορά γενόμενες υπό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών υποδείξεις κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, δύναται να προσφύγει εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας και Ενεργείας, ο οποίος αποφασίζει οριστικώς επί του θέματος μετά γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων, εις το οποίον καλούνται δια την ανάπτυξη των απόψεών των εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ο υπόχρεος.

 

Η ως άνω απόφασις του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας δέον όπως εκδοθεί εντός δυο μηνών από της υποβολής εις το Υπουργείον Βιομηχανίας και Ενεργείας της σχετικής προσφυγής.

 

2. Μέχρι εκδόσεως της ανωτέρω αποφάσεως, οι έρευνες δεν αναστέλλονται, αλλά εκτελούνται κατά τις υποδείξεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.