Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι γενόμενες υπό του Δημοσίου εν γένει δαπάνες δια την εκτέλεσιν συμβάσεων συναπτόμενων κατ' εφαρμογήν του παρόντος Διατάγματος και βαρύνουσες τους υπόχρεους, βεβαιούνται υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων κατατίθενται δε εις ειδικό λογαριασμό τηρούμενο παρά την Τράπεζα της Ελλάδος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.