Προεδρικό διάταγμα 81/80 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιοχές οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων αφορούν γενικώς εις βιοτεχνίας και βιομηχανίας και ειδικότερα εις εκείνες τις κατηγορίας χρήσεως, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εις άλλες ειδικές χρήσεις. Επιτρέπεται δε να περιλαμβάνουν τις κατηγορίας χρήσεως:

 

α) Μη οχλούσες βιοτεχνίες και βιομηχανίες (14).

β) Οχλούσες βιοτεχνίες και βιομηχανίες (15).

γ) Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου (17).

δ) Κτίρια αποθηκεύσεως, γήπεδα αποθηκεύσεως (18).

ε) Κτίρια σταθμεύσεως, γήπεδα σταθμεύσεως (19).

στ) Πρατήρια βενζίνης (20).

ζ) Χώροι και εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρετήσεως του οικισμού (21).

 

2. Κατ' εξαίρεση δύναται να επιτρέπονται οι κατηγορίες:

 

α) Εμπορικά καταστήματα (2).

β) Γραφεία, διοίκηση (3).

γ) Εστιατόριον, αναψυκτήρια (4).

δ) Κτίρια εκπαιδεύσεως (9).

ε) Θρησκευτικοί χώροι (10).

στ) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (11).

ζ) Κατοικία δια προσωπικόν επιβλέψεως και ασφαλείας.

η) Επαγγελματικά εργαστήρια (13).

θ) Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων (16).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.