Προεδρικό διάταγμα 84/84 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιτρέπεται η ίδρυση μεταποιητικών επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Στα πολυώροφα βιοτεχνικά κτίρια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην περιοχή Γενικής Κατοικίας μπορούν να μετεγκαθίστανται βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης.

 

3. Στην περιοχή της Πρωτεύουσας που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αμαλίας, Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλειδών, Πειραιώς, Κολοκυνθούς, Πλατείας Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Πλατείας Μοναστηρακίου, Μητροπόλεως και Όθωνος, απαγορεύεται κάθε ίδρυση και εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση είτε απλή, είτε επιβαλλόμενη από συγχώνευση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών.

 

4. Σε γήπεδα, που αποδεδειγμένα έχουν αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 13-12-1979 μέχρι 03-08-1981 και ανήκαν στην περιοχή Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος της 05-12-1979 (ΦΕΚ 707/Δ/1979) περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών του Νομού Αττικής και για τα οποία έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια για βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτίριο μπορούν σε διάστημα δύο (2) ετών να ιδρύονται μονάδες με τις προϋποθέσεις που επιτρέπεται η ίδρυση στην περιοχή Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος ή να μετεγκαθίστανται μονάδες χαμηλής όχλησης.

 

5. Γήπεδα που αποδεδειγμένα έχουν αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από τη δημοσίευση αυτού του Διατάγματος και μετά τις 03-08-1981, και ανήκαν στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 791/1981, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν τέτοια έστω και αν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος κατατάσσονται σε άλλη περιοχή, με την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από τη δημοσίευση αυτού του Διατάγματος.

 

6. Για τα θέματα, που ρυθμίζονται από το Διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται, όσον αφορά στις φαρμακοβιομηχανίες της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και στις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, ως και στις μονάδες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1316/1983 (3/Α/1983) Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας, της Κρατικής Φαρμακαποθήκης και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.