Προεδρικό διάταγμα 5/12/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός των περιοχών του Νομού Αττικής, των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, ως οι περιοχές αυτές σημειώνονται υπό τα στοιχεία Α και Β και εμφαίνονται περικλειόμενες: Οι (Α) περιοχές δια κίτρινης γραμμής και διακεκομμένης γραμμής μετά δύο τελειών, χρώματος μελανού και οι (Β) δι' ιώδους γραμμής και διακεκομμένης κατά τριών τελειών, χρώματος μελανού, εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένα δια της υπ' αριθμού Γ/34448/1979 πράξεως αυτού 278 (?) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:5.000 και 1 διάγραμμα διανομής πινακίδων υπό κλίμακα 1:200.000, των οποίων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος, επιτρέπεται η ανέγερσις μόνον των κάτωθι κτιρίων και εγκαταστάσεων:

 

Περιοχή Α

 

1. Κτηνοτροφικών κτιρίων, πτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών, δεξαμενών, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεατίων και κατοικιών.

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάστασις σφαγείων εις θέσεις εγκρινόμενες δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Περιοχή Β

 

Κτηνοτροφικών κτιρίων, πτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών, δεξαμενών, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεατίων, κατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών.

 

Κατ' εξαίρεση και στις δύο ως άνω περιοχές Α' και Β' επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ελικοδρομίων μικρών αεροσκαφών σε θέσεις, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε περίπτωση γειτνιάσεως του χώρου με στρατιωτικές εγκαταστάσεις και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 13-01-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Δ/1992).

 

pd.5.12.79Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.