Προεδρικό διάταγμα 850/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κατά το ως άνω άρθρο 2 (παράγραφος 1) μελέτες αναπλάσεως εγκρίνονται υπό του Προϊσταμένου της οικείας Διευθύνσεως Οικισμού.

 

Η εφαρμογή αυτών εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν δια τις μελέτες αυτές οι διατάξεις του από 04-08-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423/Δ/1978) περί εφαρμογής μελετών αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.