Προεδρικό διάταγμα 850/81

ΠΔ 850/1981: Περί συστάσεως Ειδικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μελέτης και εκτελέσεως έργων αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 850/1981: Περί συστάσεως Ειδικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μελέτης και εκτελέσεως έργων αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων, (ΦΕΚ 217/Α/1981), 12-08-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 3, 4, 9 και 10 αυτού.

 

β) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 305/Α/1977) και ειδικότερα των άρθρων 84, 85, 86, 89 και 144 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν 749/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 27-07-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.