Προεδρικό διάταγμα 857/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπό του άρθρου 3 του νόμου 999/1979 προβλεπομένη Συντονιστική Επιτροπή προγραμμάτων και έργων υπογείων εγκαταστάσεων συντίθεται εκ των κάτωθι μελών:

 

α) Ενός υπαλλήλου της 3ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Κλάδου Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως επί βαθμό τουλάχιστον 3ο.

 

β) Ενός υπαλλήλου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης Κλάδου Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως επί βαθμό τουλάχιστον 3ο.

 

γ) Ενός εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης υποδεικνυομένου υπό του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

δ) Ενός εκπροσώπου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων.

 

ε) Ανά ενός υπαλλήλου του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του Νομάρχου. Το υπό στοιχείο α μέλος, μεθ' ενός αναπληρωτού, ορίζεται κατόπιν εισηγήσεως του Προϊσταμένου της 3ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Θεσσαλονίκης. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ορίζονται κατά την υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 999/1979 καθοριζόμενη διαδικασίαν.

 

3. Η Επιτροπή εδρεύει εις την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης η οποία και θα παρέχει εις αυτήν την απαιτουμένη διοικητική και γραμματειακή εξυπηρέτησιν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.