Προεδρικό διάταγμα 899/76

ΠΔ 899/1976: Περί ανακήρυξης περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 899/1976: Περί ανακήρυξης περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων, (ΦΕΚ 329/Α/1976), 10-12-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες εν όψει:

 

1. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 180/1946 περί τροποποιήσεως, και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 06-05-1946 περί Τουριστικών Τόπων, Οργανώσεως και Διοικήσεως αυτών.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1950 ως κυρώθηκε δια του νόμου [Ν] 1624/1951 και συμπληρωθείς και τροποποιηθείς δια των νομοθετικών διαταγμάτων [Ν] 4109/1960 και [Ν] 201/1974, ισχύει.

 

3. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 216/1974, περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1621/33/15-10-1976 γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ληφθείσα κατά την Συνεδρίαση υπ' αριθμόν 33 αυτού της 15-10-1976.

 

5. Την υπ' αριθμόν 833/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Προεδρίας της Κυβερνήσεως Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον ημέτερο υπό της Προεδρίας της Κυβέρνησης Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 25-11-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.