Προεδρικό διάταγμα 8/11 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Προϊστάμενοι υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Των Διευθύνσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, προΐστανται υπάλληλοι της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου, με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και εν ελλείψει υπάλληλοι της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου, με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

 

2. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και εν ελλείψει υπάλληλοι κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

 

3. Των Τμημάτων των Διευθύνσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, προΐστανται υπάλληλοι της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου, και εν ελλείψει υπάλληλοι της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.