Προεδρικό διάταγμα 8/7/77

ΠΔ 08-07-1977: Περί τροποποιήσεως του από 12-09-1975 προεδρικού διατάγματος, ως συμπληρώθηκε δια του από 02-03-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των χρήσεων των οικοδομών επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας κ.λ.π. της πόλεως Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-07-1977: Περί τροποποιήσεως του από 12-09-1975 προεδρικού διατάγματος, ως συμπληρώθηκε δια του από 02-03-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των χρήσεων των οικοδομών επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας κ.λ.π. της πόλεως Αθηνών, (ΦΕΚ 271/Δ/1977), 09-08-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 11 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 620/1977 και γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του από 12-09-1975 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των χρήσεων των οικοδομών επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, της οδού Ηρώδου του Αττικού και της μεταξύ αυτών περικλειόμενης περιοχής της πόλεως των Αθηνών (ΦΕΚ 215/Δ/1975) η προστεθείσα δια του από 02-03-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 87/Δ/1977) αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

 

{3. Εις το κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου τμήμα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, πλην το δεξιά του ανερχόμενου προς Αμπελόκηπους τοιούτον που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ρηγίλλης και της Συμβολής των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου επιτρέπεται υπό τους αυτούς εν τη ως άνω παράγραφος 2 περιορισμούς η χρήσις των ανεγειρομένων οικοδομών και ως ξενοδοχείων μετά των συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως των πελατών, υπό τον όρον ότι εκ μελέτης και κατασκευής θα προβλέπεται χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων εμβαδού 20 m2 ανά 4 δωμάτια.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 08-07-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.