Προεδρικό διάταγμα 906/79

ΠΔ 906/1979: Περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικών ειδικότητος Δομικών έργων, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων και Τοπογράφου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 906/1979: Περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικών ειδικότητος Δομικών έργων, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων και Τοπογράφου. (ΦΕΚ 254/Α/1979), 15-11-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 298/1976 περί ισοτιμίας των Πτυχιούχων των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών ως και καθορισμού των Επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παράγραφος 2 και 69 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 576/1977 περί οργανώσεως και Διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π.

 

3. Τις υπ' αριθμούς [Α] Φ480.26/126/119321/1974, Φ480/119320/1974 και Φ455.1/15/1584/08-01-1976 (ΦΕΚ 41/Β/1975), (ΦΕΚ 42/Β/1975) και (ΦΕΚ 32/Β/1976) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εγκρίσεως των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνολόγων α) Δομικών Έργων, β) Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών και γ) Τοπογράφων και

 

4. Την υπ' αριθμόν 1257/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίων Έργων,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Δικαιώματα εκπονήσεων Μελετών και επιβλέψεων έργων

Άρθρο 2: Εργοληπτικά δικαιώματα

 

Εις τον επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργό ανατίθεμεν τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 01-11-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.