Προεδρικό διάταγμα 906/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εργοληπτικά δικαιώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τις εις τους στο προηγούμενο άρθρο Τεχνολόγους χορηγούμενα εργοληπτικά δικαιώματα έχουν ως ακολούθως,

 

α) Τεχνολόγοι δομικών έργων: Πτυχίον εργολήπτη Δημοσίων έργων δι έργα οικοδομικά.

β) Τεχνολόγοι συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων: Πτυχίον εργολήπτη Δημοσίων έργων, δι έργα οδοποιίας, Λιμενικά και υδραυλικά, και

γ) Τεχνολόγοι Τοπογράφοι: Πτυχίον εργολήπτη Δημοσίων έργων δι έργα οδοποιίας.

 

2. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω εργοληπτικά πτυχία χορηγούνται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και κατά την αυτήν διαδικασίαν υπό την οποίαν χορηγούνται τα πτυχία εις τους πτυχιούχους Πολιτικούς Υπομηχανικούς περί ων η παράγραφο 1 εδάφιο Β του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 95/1946 περί εργοληπτών Δημοσίων έργων και το από [ΒΔ] 23-04-1951 βασιλικό διάταγμα περί των πτυχίων εργολήπτη Δημοσίων έργων ως ταύτα ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.