Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των κατά το προηγούμενο άρθρο 1 περιοχών ο κατά το άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου 960/1979, ως τροποποιήθηκε δια του νόμου 1221/1981, αποφάσεων οριζόμενος αριθμός θέσεων σταθμεύσεως, αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους του κτιρίου, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος ουδέ μικρότερος των εις τους κατωτέρω παραγράφους οριζομένων αντιστοίχων ορίων.

 

2. Δια κατοικίας: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 200 m2 έως 400 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

3. Δια γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια): Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 60 m2 έως 150 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

4. Δια καταστήματα, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, κέντρα διασκεδάσεως, εργαστήρια, ως και δια εν γένει εμπορικές επιχειρήσεις: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 80 έως 150 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

5. Δι' αίθουσες θεαμάτων, περιλαμβανομένων και των δημοσίων τοιούτων, μουσεία και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 40 m2 έως 100 m2 αιθούσης που εξυπηρετεί την βασική λειτουργία του κτιρίου, μη υπολογιζομένων των χώρων εισόδων - εξόδων της αιθούσης, ως και των εν γένει βοηθητικών χώρων αυτής.

 

6. Δια ξενοδοχεία: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 12 έως 20 κλίνες.

 

Δια ξενοδοχεία διαθέτοντα αίθουσες εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και εν γένει αίθουσες θεαμάτων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

Ειδικώς δια ξενοδοχεία δυναμικότητος μεγαλύτερης των διακοσίων (200) κλινών, πέραν των ως άνω θέσεων, δέον να εξασφαλίζεται προ της εισόδου του ξενοδοχείου χώρος δια στάθμευση ή στάση μεγάλων αυτοκινήτων (λεωφορείων, πούλμαν), υπολογιζόμενης μιας θέσεως σταθμεύσεως μεγάλου αυτοκινήτου ανά 100 κλίνες.

 

7. Δι' αποθήκες, στερούμενες προθήκης: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 200 m2 έως 300 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

8. Δια βιοτεχνίας και εν γένει κτίρια βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 100 m2 έως 150 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

9. Δια κτίρια περιθάλψεως, προκειμένου περί:

 

α) Γηροκομείων, παιδικών - εφηβικών ασύλων, ως και λοιπών παρεμφερών χρήσεων: Μίας θέσις σταθμεύσεως ανά 20 έως 30 κλίνες.

β) Νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 15 έως 25 κλίνες.

 

10. Δι' εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά ή δημόσια, στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ως και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις:

 

Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 3 έως 4 αίθουσες διδακτηρίου. Δια πανεπιστήμια, Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτήρια και εν γένει εκπαιδευτικές σχολές: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 100 έως 200 m2 επιφανείας κτιρίου. Εις την επιφάνεια του κτιρίου δεν προσμετρώνται τυχόν κλειστοί χώροι γυμναστηρίου και εν γένει αθλοπαιδιών.

 

11. Δια γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και εν γένει αθλητικές εγκαταστάσεις: Μία θέσις σταθμεύσεως ανά 250 έως 350 m2 επιφανείας αθλήσεως. Εις τον κατά το ανωτέρω προκύπτοντα αριθμόν θέσεων προστίθεται μία θέσις ανά 25 έως 35 θέσεις θεατών, εφ' όσον δια τα εν λόγω κτίρια ή εγκαταστάσεις προβλέπονται κερκίδες, βάσει των οποίων και υπολογίζεται ο αριθμός των θεατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.