Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τρόπος σύνταξης μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύνταξη των μελετών των αρχαιολογικών εν γένει και εργασιών, όπου απαιτείται η ύπαρξη μελέτης, ενεργείται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού απ' ευθείας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ή με ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές που έχουν τα κατά νόμον προσόντα ή και πρόσθετα εξειδικευμένα προσόντα που  ορίζονται με την εκάστοτε διακήρυξη.

 

2. Οι μελέτες συντάσσονται με βάση ειδικές, για κάθε αντικείμενο, προδιαγραφές, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία εγκρίνονται και οι τυχόν τροποποιήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.