Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θεώρηση, έγκριση και τροποποίηση μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες των αρχαιολογικών εν γένει έργων ελέγχονται και θεωρούνται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

2. Οι μελέτες ή οι τροποποιήσεις τους εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, και γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Η έγκριση μελετών, με την διαδικασία αυτή, εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον φορέα ή την υπηρεσία που εκπόνησε τη μελέτη.

 

3. Σε περίπτωση που κάποιο αρχαιολογικό έργο είναι αρμοδιότητας  περισσοτέρων της μιας Υπηρεσιών μπορεί ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η μελέτη να ανατίθεται σε μία μόνο Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.