Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση των αρχαιολογικών μελετών και έργων - Διαχείριση των σχετικών πιστώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρχαιολογικά εν γένει έργα που εκτελεί το Δημόσιο χρηματοδοτούνται από τους Προϋπολογισμούς Τακτικό, Δημοσίων Επενδύσεων, από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, από τα έσοδα του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟ-ΠΟ (άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1948/1991 (ΦΕΚ 83/Α/1991)) και από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές.

 

2. Τις πιστώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο βαρύνουν οι δαπάνες για:

 

α) την εκπόνηση των μελετών.

 

β) τις αναγκαίες ερευνητικές εργασίες, καθώς και τις εργασίες και υλικά τεκμηρίωσης

 

γ) την εκτέλεση και συντήρηση των αρχαιολογικών έργων

 

δ) την καταβολή αποζημίωσης για την προσωρινή στέρηση της χρήσης, καθώς και για τις ζημιές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των έργων

 

ε) τα ασφάλιστρα των ίδιων των έργων και των επιβλεπόντων και των εργαζομένων σ' αυτά

 

στ)την προμήθεια μέσων και των αναγκαίων μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων, συσκευών , ειδικών συγγραμμάτων , χαρτών και υλικών πάσης φύσεως,

 

ζ) την καταβολή αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων στο προσωπικό πάσης φύσεως που προσλαμβάνεται πρόσκαιρα για την εκτέλεση, επίβλεψη συντήρηση και φύλαξη των έργων και των εργοταξίων

 

η) τη μίσθωση των αναγκαιούντων ακινήτων και μέσων

 

θ) αμοιβές παροχής υπηρεσιών

 

ι) την εκτέλεση επί μέρους εργασιών από τρίτους, με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα)

 

ι)α) την επιστημονική δημοσίευση των εργασιών μετά την ολοκλήρωσή τους και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την μελέτη, τεκμηρίωση, εκτέλεση και εν χρόνω παρακολούθηση των αρχαιολογικών έργων.

 

3. Η διαχείριση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προς τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (παράγραφος 59 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990)) πραγματοποιείται από αυτές απ' ευθείας και σύμφωνα με τους κανόνες περί λογιστικής διαχειρίσεως που διέπουν την λειτουργία τους.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται η ροή χρηματοδότησης μελετών και έργων, που χρηματοδοτούνται από τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1948/1991 έσοδα, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει την αρχική χρηματοδότηση. Η απόφαση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.