Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τρόπος εκτελέσεως των αρχαιολογικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανασκαφές και εν γένει τα αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, από τις διευθύνουσες Υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο α' και β' του προεδρικού διατάγματος 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/1987) και τις Υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ιδίου διατάγματος γίνονται με αυτεπιστασία και απολογιστικά.

 

2. Ο τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται από τις λοιπές διευθύνουσες υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του προεδρικού διατάγματος 263/1987, αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 609/1985. Τα έργα αυτά μπορούν να εκτελεσθούν είτε με αυτεπιστασία και απολογιστικά είτε από ειδικευμένες επιχειρήσεις.

 

3. Η συντήρηση των εκτελούμενων έργων, καθώς και η άρση ετοιμορροπίας ενεργείται κατά προτεραιότητα.

 

4. Η εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και εργασιών όπου κρίνεται απαραίτητο γίνεται με βάση ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίνονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ή και του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά περίπτωση. Στη διαμόρφωση των προδιαγραφών αυτών λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς Συμβάσεις, Διακηρύξεις, Συστάσεις διεθνών οργανισμών, κανονισμοί και προδιαγραφές άλλων χωρών και η διεθνής πρακτική που ακολουθείται στα σχετικά θέματα. Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται και οι τροποποιήσεις που ενδείκνυνται να γίνουν.

 

5. Σε περίπτωση που κάποιο αρχαιολογικό έργο είναι αρμοδιότητος περισσοτέρων της μιας υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να ανατίθεται σε μία μόνο υπηρεσία. Τα όργανα δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου, στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να στελεχώνονται και από υπαλλήλους των συναρμόδιων υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.