Προεδρικό διάταγμα 9/10/82b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο είναι, κάθε ενιαία και συνεχόμενη οικοπεδική έκταση, όπως αυτή υφίσταται κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος.

 

2. Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το των πτερύγων.

 

3. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται σε 75%.

 

4. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 2, ανεξάρτητα από το πλάτος των οδών. Σε περίπτωση μεγάλης κλίσης του εδάφους του οικισμού επιτρέπεται και η κατασκευή τρίτου ορόφου στο τμήμα της οικοδομής που αντιστοιχεί στην κλίση του εδάφους και αφού το εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m και μετριέται από το υψηλότερο σημείο της τομής του περιγράμματος της κατόψεως με το φυσικό ή το διαμορφωμένο έδαφος. Σε καμιά περίπτωση και λόγω κλίσεως του εδάφους το κτίριο δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των 10,00 m. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να αυξομειώνει τα παραπάνω οριζόμενα μέγιστα ύψη προσαυξάνοντας κατά ένα και την προσαρμογή του κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον του.

 

β) Για την κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης τα παραπάνω οριζόμενα μέγιστα ύψη προσαυξάνονται κατά 1,50 m.

 

γ) Για τη διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνο οι απόλυτα απαραίτητες εκσκαφές. Σε κεκλιμένο έδαφος επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου σε επίπεδα, μέσω αναλημματικών τοίχων ή πρανών μέγιστου ύψους ύψη προσαυξάνονται κατά τα 1,50 m.

 

6. α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 1,50 m.

 

β) Για οικόπεδα επιφάνειας μέχρι και 80 m2, επιτρέπεται η υπέρβαση των κατά τα παραπάνω οριζομένων μεγίστου ποσοστού καλύψεως και συντελεστή δομήσεως (75% - 1,5) αντίστοιχα, προκειμένου να είναι δυνατή η ανέγερση οικοδομής με συνολική επιφάνεια ορόφων μέχρι και 120 m2 με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπόμενων ύψους και αριθμού ορόφων. Σε τέτοια περίπτωση ο συντελεστής δομήσεως μπορεί να φθάσει μέχρι και το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 2,40 που προβλέπει ο νόμος 880/1979.

 

7. α) Σαν γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινό όριο μεταξύ οικοπεδικής και κοινόχρηστης έκτασης.

 

β) Κατά την ανέγερση των κτιρίων τηρείται η με οποιοδήποτε τρόπο ήδη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

 

γ) Σε δρόμους βατούς από τροχοφόρα που έχουν πλάτος μικρότερο από 4,00 m η νέα οικοδομή τοποθετείται σε απόσταση το λιγότερο 2,00 m από τον άξονα των δρόμων αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.