Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/3/20 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Παράταση αναστολής καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του έβδομου άρθρου της από 30-09-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 145/Α/2019), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019) παρατείνεται μέχρι τις 30-06-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.