Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/3/20

ΠΝΠ 11-03-2020: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 11-03-2020: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, (ΦΕΚ 55/Α/2020), 11-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας και την αγορά εργασίας.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αναστολή καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 2: Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων

Άρθρο 3: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 4: Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας

Άρθρο 5: Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις

Άρθρο 6: Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Άρθρο 7: Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης - Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης

Άρθρο 8: Θέματα συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 9: Παράταση αναστολής καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC

Άρθρο 10: Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 11: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών

Άρθρο 12: Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 13: Ζητήματα Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 14: Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 15: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών

Άρθρο 16: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 17: Προσωπικό κλάδων υγείας

Άρθρο 18: Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Άρθρο 19: Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 20: Ματαίωση παρελάσεων

Άρθρο 21: Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Αθήνα, 11-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.