Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 24/12/15 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του νόμου 4111/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τις λέξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προστίθενται οι λέξεις καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.