Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Β' της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Β. Η Πιλοτική Τάξη Μαθητείας έχει 9 μηνών στο σύνολό της.

 

Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται 7 ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικών Λυκείων ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό άρχεται το σχολικό έτος 2015-2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται επιπλέον Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ' ελάχιστον σε 4 ημέρες.

 

Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας.

 

Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής Τάξης Μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το Επαγγελματικό Λύκειο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 

2. Στην περίπτωση Γ' της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ζ', ως εξής:

 

{ζ) κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.