Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15

ΠΝΠ 30-12-2015: Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30-12-2015: Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, (ΦΕΚ 184/Α/2015), 30-12-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στον εξορθολογισμό και την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την εφαρμογή κρισίμων διατάξεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Παράταση θητείας μελών Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Ρύθμιση που αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού που μεταφέρθηκε στους Δήμους από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις

Άρθρο 8: Παράταση προθεσμίας συγχώνευσης υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 9: Παράταση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 14: Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013)

Άρθρο 15: Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού

Άρθρο 16: Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πλοηγικών Σταθμών

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 24: Παράταση Λειτουργίας Επιτροπής Προδιαγραφών Υγείας

Άρθρο 25: Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 26: Παράταση συμβάσεων παρόχων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Αθήνα, 30-12-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.