Απόφαση 4187/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 απαιτείται να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ανά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης.

 

2. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση ή στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Άδεια Λειτουργίας των δραστηριοτήτων των άρθρων 19 και 20.1 του νόμου 3982/2011, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών και έχουν ισχύ όσο και η Υπεύθυνη Δήλωση ή η Άδεια Εγκατάστασης ή η Άδεια Λειτουργίας.

 

3. Δεν απαιτούνται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα επαγγελματικά εργαστήρια που εξαιρούνται και αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΧ της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) Υπουργικής Απόφασης.

 

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση, να συμπεριλάβει επιπλέον δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

5. Το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, περιλαμβάνει τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ανά κλάδο δραστηριότητας.

 

6. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.