Νόμος 2116/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έκδοση ομολογιακών δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιλεγμένη από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα δύναται, μετά από συμφωνία με τον Οργανισμό, να εκδίδει, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ομολογιακό δάνειο μέχρι του ύψους των εκάστοτε επενδυομένων από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων κεφαλαίων, η διάρκεια του οποίου καθορίζεται από την ανωτέρω συμφωνία.

 

2. Το ομολογιακό αυτό δάνειο υπόκειται στις εκάστοτε κανονιστικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εκδιδόμενες ανώνυμες ομολογίες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο του ποσού του δανείου, παραδίδονται στον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων, ο οποίος δύναται να τις ρευστοποιεί με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, μέσω του χρηματιστηρίου ή της ελεύθερης αγοράς.

 

3. Τα έσοδα από τα τοκομερίδια του ομολογιακού δανείου δύναται να εκχωρούνται σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα για την επιδότηση επιτοκίων των ανωτέρω στεγαστικών δανείων.

 

4. Στην περίπτωση που ο αριθμός δικαιούχων του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων είναι μικρός και δεν απορροφά το σύνολο των εσόδων από τα τοκομερίδια, το αδιάθετο υπόλοιπο τοποθετείται σε τοκοφόρο λογαριασμό και απορροφάται από δανειοδοτήσεις επόμενων στη σειρά δικαιούχων του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων ή διατίθεται για να εκδοθεί από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα νέο ομολογιακό δάνειο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.