Νόμος 2116/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συμβατικοί όροι επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους όρους της συμβάσεως που θα αναγράφεται μεταξύ του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων και της τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος για την επένδυση των στεγαστικών του κεφαλαίων και εκτέλεση των προγραμμάτων επιδοτήσεως επιτοκίου θα περιλαμβάνονται και όροι αναφερόμενοι:

 

α) στο ύψος των επενδυομένων κεφαλαίων, το είδος και την ακριβή διάρκεια της επενδύσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου,

β) στο ύψος του επιτοκίου αποδόσεως της επενδύσεως το οποίο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο,

γ) στην τύχη των επενδυομένων στεγαστικών κεφαλαίων του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων κατά τη λήξη της διάρκειας της επενδύσεως και

δ) στον έλεγχο από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων της περιοδικής αποδόσεως των επενδυομένων στεγαστικών κεφαλαίων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.