Νόμος 2116/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συμβάσεις δανείου - Επιτόκιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ύψος των χορηγούμενων στους δικαιούχους στεγαστικών δανείων και η διάρκεια αποπληρωμής τους προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων. Ο τεχνικός και νομικός έλεγχος των ακινήτων γίνεται από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα βάσει τραπεζοοικονομικών κριτηρίων. Επίσης από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα διενεργείται ο έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων, που καθορίζονται για την παροχή της επιδότησης επιτοκίου από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων.

 

2. Το επιτόκιο χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου από την επιλεγόμενη από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το εκάστοτε ισχύον στην αγορά ελεύθερων στεγαστικών δανείων και σύμφωνα με τον περιορισμό της παραγράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 7. Το επιτόκιο αυτό μειώνεται για τους δικαιούχους κατά το ποσοστό επιδοτήσεως του από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων, το προερχόμενο από την απόδοση της επενδύσεως των στεγαστικών κεφαλαίων του στην τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα και κατά το ποσοστό επιδοτήσεως από το Δημόσιο.

 

3. Το δικαίωμα χορηγήσεως στεγαστικών δανείων με ταυτόχρονη επιδότηση επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων (ΟΣΑΕ) παρέχεται σε όλες τις τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που στον κύκλο των εργασιών τους περιλαμβάνεται και η στεγαστική πίστη. Το συνολικό ύψος των στεγαστικών αυτών δανείων διπλής επιδότησης επιτοκίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 14 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.