Νόμος 2130/93 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση διανομαρχιακών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα κάθε περιφέρειας που διαιρείται η χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986), συνιστάται διανομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη βάση της περιφερειακής αποκέντρωσης για τη διευκόλυνση και επικουρία του γενικού γραμματέα της περιφέρειας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και λοιπών καθηκόντων αυτού. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής εκτείνεται στους νομούς της περιφέρειας όπως καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 51/1987 (ΦΕΚ 26/Α/1987).

 

2. Με το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992) προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου και οι κατηγορίες και κλάδοι του προσωπικού τους. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών μεταφέρεται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, από το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.