Νόμος 2130/93 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Σύσταση ειδικής επιτροπής κωδικοποίησης διατάξεων κατάστασης προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 7 του Συντάγματος, ειδική επιτροπή για κωδικοποίηση διατάξεων κατάστασης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούμενη από:

 

α) 1 σύμβουλο Επικρατείας, ως πρόεδρο,

β) το νομικό σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,

γ) το διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

δ) τον τμηματάρχη του τμήματος προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

ε) 1 εκπρόσωπο της πολυπληθέστερης ομοσπονδίας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων ως μέλη.

 

Η γραμματεία της ανωτέρω επιτροπής συγκροτείται από δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μέλη της ανωτέρω ειδικής επιτροπής και οι γραμματείς ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1084/1980 (ΦΕΚ 253/Α/1980).

 

3. Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής της παραγράφου 1 και των γραμματέων της γίνεται με βάση το νόμο [Ν] 1505/1984.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.