Νόμος 2130/93 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εκποίηση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων που κατέχονται αυθαίρετα - Εκμετάλλευση θαλάσσιων εκτάσεων και δημοτικών δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) επαναφέρονται για 2 έτη από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) επαναφέρεται για 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. Τα μισθώματα από την εκμίσθωση θαλάσσιων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες, που δικαιούνται το Δημόσιο, αποδίδονται στο δήμο ή κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου ανήκουν οι θαλάσσιες εκτάσεις. Με απόφαση του οικείου νομάρχη καθορίζεται το ύψος του ετήσιου μισθώματος, που καταβάλλουν οι μισθωτές εντατικής μορφής καλλιεργειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014).

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 1541/1985 (ΦΕΚ 68/Α/1985) δεν εφαρμόζονται για τα δάση που ανήκουν στους δήμους και τις κοινότητες. Για την εκμετάλλευση των δημοτικών και κοινοτικών δασών, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 187 του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980), όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 240 του προεδρικού διατάγματος 323/1989.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.